SK-Stables
kleinschalige    dressuurstal

Jim Beam-S.K.

Dreamboy X Veejay (Metall)

Geboren op 7 mei 2014

Jim Beam-S.K. is beleerd en inmiddels uitgebracht in de wedstrijd door Alessandro, ze zijn L1 geklasseerd.

In November 2018 hebben we Jim-Beam-S.K. verkocht aan Klaske Kramer