SK-Stables
kleinschalige    dressuurstal

Ruby Diamond-S.K.

Ruby Diamond-S.K. is geboren op 13 April 2021 en is een dochter van 

Mister Diamond X L'Esprit-S.K.

Ruby Diamond-S.K. heeft haar 1e predicaat binnen nl het D-OC-predicaat.